Іллінецький ЗДО №1 "Сонечко"
м. Іллінці, Вінницька область

Консультпункт

  •  Консультпункт:
  •  

  «Сім’я – це те саме середовище, де людина вчиться  

                                              і сама творить добро».

                                                                         В.О.Сухомлинський

 

      Одна з актуальних проблем, що стосується споконвічних проблем людства, – виховання дітей. Сьогодні проблему виховання обговорюють батьки, педагоги, психологи, соціологи. Саме в сім’ї дитина отримує первинні навички сприйняття дійсності, привчається усвідомлювати себе повноправним представником суспільства. Роль сім’ї постає у поступовому введенні дитини в суспільство так,  щоб вона розвивалася відповідно до природи, культури країни, де вона народилась. Саме тут, у сім’ї, в родині формується і розвивається особистість дитини, триває опанування неюсоціаль6них ролей, що необхідні для безболісної адаптації в суспільстві. Людина відчуває зв'язок з сім’єю впродовж усього життя. Безпосередня функція сім’ї як соціального інституту – навчання дитини: соціального досвіду, що накопичило людство, культури країни, її моральних норм, традицій народу.

        Державна політика в галузі освіти підкреслює провідну та важливу роль сім’ї  у вихованні молодого покоління. Зокрема у ст.. 3 п.2 Закону України «Про дошкільну освіту» передбачено: «Держава надає всебічну допомогу сім’ї у розвитку виховання та навчання дитини; … піклується про збереження та зміцнення здоров’я, психологічний і фізичний розвиток дітей».

         У ст. 6  Закону України «Про дошкільну освіту» окреслено такі основні принципи дошкільної освіти:

         * єдність виховних впливів сім’ї та дошкільного навчального закладу;

         * наступність і перспективність між дошкільною і початковою загальною освітою;

         * доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надає система дошкільної освіти;

         * рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку, виховання, навчання та оздоровлення дітей;

         * світський характер дошкільної освіти;

         * особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;

         * демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

         * відповідність змісту рівня та обсягу дошкільної освіти до особливостей розвитку та стану здоров’я дітей дошкільного віку.

        Слід зазначити, що у ст..8 Закону України «Про дошкільну освіту» визначені певний обов’язок та роль сім’ї у дошкільній освіті:

  1. Сім’я зобов’язана сприяти набуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах, або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї.
  2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її у родинному колі.
  3. Батьки, або особи, які їх замінюють, відповідають перед суспільством, державою за розвиток, виховання та навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

Логін: *

Пароль: *